De praktijk | Nieuws


Vertrek dokter van Woelderen
Per 1 juli is de samenwerking tussen dokter van Hintum, dokter Schelfhout en dokter van Woelderen beëindigd. Dokter van Woelderen zal hierdoor niet meer werkzaam zijn op de Pastorie. De zorg voor zijn patiënten wordt vanzelfsprekend overgenomen door de overige huisartsen. 
Dokter van Woelderen dankt u hartelijk voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Niet verschijnen op een spreekuurafspraak
Wist u dat er maandelijks 50 patiënten niet verschijnen op de geplande afspraak bij huisarts, praktijkondersteuner of assistente? Dat is natuurlijk erg vervelend, want er is op uw komst gerekend. In de tijd die nu verloren gaat, had een andere patiënt gepland kunnen worden!Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Wij vragen in dat geval dit op tijd door te geven, liefst 24 uur van te voren.Als u niet uw afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. De kosten bedragen €10,- (€20,- voor een dubbelconsult) 

Opt-in Informatie uitwisseling tussen de huisarts en de centrale huisartsenpost
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een ‘vreemde’ arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener uw patiëntgegevens kan inzien. Hij of zij kan zich zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s in de zorg. Met ingang van 1 januari 2013 kan dit alleen nog maar wanneer u daarvoor toestemming geeft. Via deze link leest u hoe u deze toestemming geeft en om welke gegevens het gaat. Via deze link kunt u het toestemmingsformulier downloaden. U kunt het formulier uitprinten, invullen en afgeven op of opsturen naar de praktijk. 

Verplicht eigen Risico 
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekering. Voor 2019 bedraagt het eigen risico €385. (Dit is gelijk aan 2018.) Dit betekent dat u de eerste €385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Een consult of visite door uw huisarts, valt buiten het eigen risico en wordt altijd vergoed.Echter wanneer de huisarts geneesmiddelen voorschrijft of (laboratorium) onderzoek laat doen, moet dit wel vanuit het eigen risico betaald worden. 
Nieuws en mededelingen
Vertrek Dr van Woelderen
Geplaatst: 9 juli 2019
Per 1 juli is dr van Woelderen niet meer werkzaam in onze praktijk.

Lees meer
Nieuw huisartsinformatiesysteem
Nieuw huisartsinformatiesysteem
Geplaatst: 9 juli 2019
Sinds juni werken we met een nieuw huisartseninformatiesysteem.

Lees meer
Controle herhaalmedicatie
Controle herhaalmedicatie
Geplaatst: 9 juli 2019
Het is erg belangrijk dat herhaal medicatie goed gecontroleerd wordt door huisarts en apotheek.

Lees meer